symmetrical

 1. Pyro75
 2. chin
 3. One Strange Cyka
 4. OctoBlitz
 5. Thewtus
 6. Neketo
 7. Sirc
 8. pumpko
 9. DragonX
 10. Jack5
 11. Sandwhip
 12. K3LY8N
 13. Dead Plant
 14. Nethy
 15. Yaki
 16. Jack5
 17. DragonX
 18. dotmd
 19. bubbyboytoo
 20. JargonJC